Monday, June 17, 2024

-->

मान्छे जाँच्ने कसी व्यक्तिको क्षमता, योगदान र प्रतिभा नभएर जात भएको छ।

प्रकाशित मिति:  

मान्छे जाँच्ने कसी व्यक्तिको क्षमता, योगदान र प्रतिभा नभएर जात भएको छ।


सम्बन्धित सामग्री