Friday, December 02, 2022

-->

राजनीतिक दलहरूका व्यवहारको कारण यसपटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाता कम भए। भोजराज पोखरेल

प्रकाशित मिति:  

राजनीतिक दलहरूका व्यवहारको कारण यसपटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाता कम भए। भोजराज पोखरेल


सम्बन्धित सामग्री